U srijedu 03.februara održati će se 19. sjednica Gradskog vijeća Bihać


U srijedu 03.februara 2016. godine sa početkom u 9:00 sati u gradskoj vijećnici održati će se 19. sjednica Gradskog vijeća Bihać.

Dnevni red :

1.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o regulaciji saobraćaja na području grada Bihaća

2. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o javnim parkiralištima na području grada Bihaća

3. Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje poslovnog objekta u naselju Kamenica

4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Regulacionog plana naselja „CERAVCI I“ za područje „A1“ i „H“

5. Prijedlozi Odluka o izmjeni Odluka o osnivanju Komisija Gradskog vijeća:
a) Komisije za finansije i budžet
b) Komisije za rad, zdravstvo i socijalnu politiku
c) Komisije za izbor i imenovanje

6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za plaćanje cijene stana certifikatima

7. Nacrt Plana upravljanja otpadom na području grada Bihaća 2015 – 2019.godina

8. Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog pravobranioca u Gradskom pravobranilaštvu Bihać

9. Prijedlog Programa rada i Finansijskog plana JU “Zavod za prostorno uređenje“Bihać za 2016.godinu sa:
a) Prijedlogom Programa uređenja građevinskog zemljišta za 2016.godinu
b) Prijedlogom Programa održavanja zaštite, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih cesta, gradskih ulica i nerazvrstanih cesta za 2016.godinu
c) Prijedlogom Programa obavljanja djelatnosti zajedničke komunalne potrošnje za 2016.godinu
d) Prijedlogom Programa uređenja i održavanja vodotoka i drugih voda, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja vodnih objekata za 2016.godinu

10. Izvještaj o realizaciji Strategije razvoja Općine Bihać 2014. – 2023.godina za 2015.godinu

//Grad Bihać0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...