Murat Tahirović, predsjednik Udruženje žrtava i svjedoka genocida i Munira Subašić predsjednica Udruženja „Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa“, potpisnici su zajedničkog pisma kojeg su uputili ministru pravde BiH Josipu Grubeši nakon njegovog jučerašnjeg obraćanja javnosti u vezi revidirane strategije za procesuiranje ratnih zločina.

Kao odgovor na jučerašnje obraćanje ministra u kojem poziva udruženja žrtava na dostavljanje primjedbi u vezi predložene revidirane Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, istaknuli su da su se Ministarstvu pravde BiH obraćali u nekoliko navrata u vezi sa revidiranom Strategijom.

“Prvi dopis spomenutom ministarstvu uputili smo 5. decembra 2017. godine, prvi put nakon što smo doznali da se radi na doradi Strategije, što je skrivano od javnosti. U ovom dopisu, koje potpisuje sedam udruženja žrtava, tražili smo od ministra Grubeše da nas kao zainteresiranu (oštećenu) stranu uključi u proces izrade revidirane Strategije. Nikada se niti ministar, niko iko drugi iz ministarstva nije očitovao o ovom dopisu”, napisali su Tahirović i Subašić.

Nadalje, navode nakon što su ponovo, nezvanično, dobili na uvid nacrt revidirane Strategije, Ministarstvu pravde uputili smo 5. februara 2018. godine Primjedbe i prijedloge na nacrt strategije. Od ministarstva su prvenstveno zahtijevali da se u radnu grupu uključe eksperti prava sa naših univerziteta, najpozvaniji da se izjašnjavaju o njegovoj primjeni.

“Ministarstvo pravde nije se očitovalo ni na jedan od naših prijedloga, nego je nact uputilo Vijeću ministara na usvajanje. Udruženja žrtava su potom od Vijeća ministara tražila da se revidirana strategija u postojećem obliku ne usvaja, nego da se vrati na doradu Radnoj grupi, u koju bi ovaj put bili uključeni eksperti i predstavnici žrtava2, zaključili su u pismu.