Jedinstveni identifikacijski će biti nešto slično kao što je u Hrvatskoj, naprimjer, OIB, piše Večernji list BiH.

Primjena ličnog identifikacijskog broja (OIB), jedinstvenog identifikatora za građane i kompanije, događa se iz političkih i tehničkih razloga uprkos upozorenjima koja je višeputa u svojim izvještajima navodila Agencija za zaštitu ličnih podataka.

Za razliku od dosadašnjeg jedinstvenog matičnog broja građanina (JMBG), koji se sastoji od 13 znamenki, ili matičnog broja kompanije koji sadrži sedam znamenki, OIB bi, kao i u Hrvatskoj, sadržavao 11 znamenki, i to deset znamenki do kojih se dolazi slučajnim odabirom i jednu koja 

služi kao kontrolni broj.

Uvjeti EU, ali i međunarodni propisi nalažu da se zaštite lični podaci građana i da se uvede jedinstvena identifikacija na državnoj razini koja broj znamenki u identifikacijskom broju ograničava na 12.