Predstavnici UNDP-a, Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BIH, predstavnicima lokalnih zajednica predstavili su zajednički projekt vlada Švicarske i Švedske pod nazivom „Jačanje uloge mjesnih zajednica u BIH“ pod sloganom „Moja bolja mjesna zajednica“.

Cilj projekta je unapređenje kvalitete života građana BIH kroz osnaživanje lokalnog nivoa vlasti, usluga i infrastrukture na lokalnom nivou, te jaćanje demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti. Projekt je zajednička inicijativa švicarske i švedske vlade a provodi ga UNDP u partnerstvu s ministarstvima ljudskih prava i izbjeglica BIH, uprave i lokalne samouprave RS, Ministarstvom pravde FBIH, Vladom Brčko Distrikta i oba entitetska saveza općina i gradova.

„Javni poziv je otvoren do 11. decembra. Većina općina i Grad Bihać su izrazili ozbiljnu namjeru da apliciraju. Proces je zaista zahtjevan, ali vrijedan toga jer i sam projekt za ovaj kanton donosi zaista puno,za one uprave koje uđu u projekt“, kaže Vahidin Ogrešević, šef Regionalnog ureda UNDP-a u Bihaću.

U početnoj fazi projekta konkretno će biti definirana očekivanja od predsjednika i ureda mjesnih zajednica. Cilj je da se unaprijede njihovi kapaciteti i da se oni, za razliku od današnjih, u većoj mjeri približe gradskoj i općinskoj upravi, te da više učestvuju u planiranju razvoja mjesnih zajednica.

Goran Vukmir, šef Ureda UNDP-a u Banjoj Luci kaže kako postoje tri-četiri različita sistema funkcioniranja mjesnih zajednica.

„Ideja je da prvo analiziramo postojeće stanje, pogledamo kakva su iskustva iz okruženja i čak nekih europskih zemalja, te onda zajedno s našim partnerima u projektu dođemo do ideje kakva bi to vizija mjesne zajednice trebala biti u budućnosti, te da ovim projektom podržimo njenu realizaciju“, kaže Vukmir.

Trenutno, u Federaciji BIH mjesne zajednice pravno imaju sličan status kao i u bivšoj Jugoslaviji. U RS su fakultativno definisane, a u Brčko Distriktu su bliže nevladinim organizacijama.

„Pravni okvir jeste bitan, alI s druge strane, najbitniji je aktivizam ljudi i dobra volja i želja i inicijativa. U tom smislu mjesne zajednice trebaju biti mehanizam koji će omogućiti da se te želje i potrebe stanovništva na najbolji način prenesu do nivoa općine ili grada, i da na tah način budu podržane i realizirane“, kaže Goran Vukmir, šef Ireda UNDP-a u Banjoj Luci.

Mjesne zajednice trebaju biti servis građanima, ne samo prema lokalnoj upravi, nego i višim novoima vlasti, donatorima i drugim izvorima financiranja. Ovim građani pored prava imaju i obavezu aktivno iznositi svoj stavove i raditi na rješavanju problema, istaknuto je tokom predstavljanja projekta.

//RTV USK