Rektorat Univerziteta u Sarajevu danas je posjetio direktor Međunarodnog instituta za bliskoistočne i balkanske studije (IFIMES) iz Ljubljane Zijad Bećirović, koji je s rukovodstvom Univerziteta razgovarao o unapređenju saradnje.

– U globaliziranom svijetu izuzetno je važna uloga javnih univerziteta i njihovo repozicioniranje u društvima jugoistočne Evrope i zapadnog Balkana, uvažavajući pri tome činjenicu da univerzitet mora zadržati autonomiju djelovanja i nastavnog i naučnoistraživačkog rada. Pokušaji onemogućavanja ili narušavanja autonomije moraju biti neprihvatljivi za širu društvenu zajednicu i ona ih mora odbaciti – izjavio je Bećirović.

Univerzitet u Sarajevu (UNSA) i IFIMES potpisali su Sporazum o saradnji 2017. godine. IFIMES ima specijalni konsultativni status u okviru Ekonomsko-socijalnog vijeća UN-a (ECOSOC/UN) i izdavač je međunarodne naučne revije “European Perspectives” te je na sastanku zaključeno da će nastavnici i studenti Univerziteta u Sarajevu imati mogućnost da objavljuju naučne radove u okviru te međunarodne naučne revije.

Razgovaralo se i o organizaciji zajedničkih događaja (konferencija, okruglih stolova, ljetnih škola), ali i o zajedničkim aktivnostima u okviru ECOSOC-a. Otvorena su pitanja i zajedničkog učešća u EU projektima, a direktor Bećirović je predložio i uspostavljanje saradnje između Univerziteta u Sarajevu i IFIMES-ovih partnerskih univerziteta radi pokretanja dualnih studijskih programa. Naglasio je, također, da raduju sve brojnije aktivnosti na internacionalizaciji Univerziteta u Sarajevu.

Govoreći o saradnji s IFIMES-om, Škrijelj je istaknuo da je značajan doprinos koji eksperti iz Instituta i s Univerziteta mogu dati u zauzimanju stavova o nekim značajnim pitanjima kojima se Institut bavi, kao i doprinos obrazovnim procesima na Univerzitetu u Sarajevu.

Bećirović se, pored rektora Škrijelja, susreo i s akademikom Mirkom Pejanovićem, profesorom emeritusom UNSA-e, prorektoricama Dženanom Husremović i Aleksandrom Nikolić te dekanom Filozofskog fakulteta Muhamedom Dželilovićem, dekanom Fakulteta političkih nauka Seadom Turčalom i dekanom Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Nedžadom Korajlićem, saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA-e.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Univerzitet mora zadržati autonomiju djelovanja / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.