Službeni podaci Federalnog zavoda za statistiku koji je najmeritorniji za takve pokazatelje, na žalost Krajišnika su katastrofalni za ovaj dio Bosne i Hercegovine.

 

Naime, zaključno sa aprilom ove godine, Unsko-sanski kanton je brojao 42.717 nezaposlenih osoba, dok je istovremeno zaposlenih bilo 33.670.
Već sami pogled na ove dvije brojke narušavaju mir, i traže odgovornost odgovornih, a ko je odgovoran čitatelji će procijeniti.
Međutim, svakodnevna priča o katastrofalnom stanju u Federaciji Bosne i Hercegovine nekako smiruje nezadovoljne Krajišnike, dok su istovremeno podaci potpuno u suprotnosti sa onim što se priča.
Prema podacima Federalnog zavoda, Unsko-sanski je uvjerljivo na začelju kada se govori o omjeru zaposlenih i nezaposlenih, negativan odnos zaposlenih i nezaposlenih u Federaciji BiH ima još samo Tuzlanski kanton u kojem je zaposleno 85.164 dok je 88.058 nezaposlenih.
Svi ostali kantoni, njih 8 imaju više zaposlenih u odnosu na nezaposlene,  ukupnom zbiru, na porstoru cijele Federacije BiH broj zaposlenih je veći u odnosu na broj nezaposlenih i to 464.531 je zaposleno, dok je 360.807 nezaposlenih.
Unsko-sanski kanton mnogi potenciraju kao kanton turizma, koji se treba “okrenuti” ka toj djelatnosti, dok su i na tom polju statistike neumoljive.
Primjera radi, u aprilu mjesecu na području USK je zabilježeno 6.699 noćenja turista, dok je za isti mjesec u Kantonu sarajevo zabilježeno 90.885 noćenja, Hercegovačko-neretvanskom 38.500, Tuzlanskom 7.017, tek za mali broj noćenja od Unsko-sanskog je lošiji Srednjobosanski kanton sa 6.455 zabilježenih noćenja.