U okviru Programa sekundarne prevencije, koji je fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama, Bihaću je održan sastanak članova referalnog mehanizma. Njega čine predstavnici institucija sistema koji će u narednom periodu biti podrška implementaciji „Individualnog plana brige“ za dijete u srednjem ili visokom riziku od neprihvatljivih oblika ponašanja ili riziku da postane žrtva nasilja nad ili među djecom. Referalni mehanizmi formirani su u svim općinama i gradovima u našem kantonu, osim u Ključu.

Zvanične statistike su pokazale da trećina svjetskog stanovništva pokazuje simptome PTSP – a kao posljedicu pandemije. Dio statistike su i djeca kod koje, zbog narušenog mentalnog zdravlja, postoji rizik od pojave neprihvatljivog ponašanja. Takva djeca ulaze u program sekundarne prevencije koji je usmjeren na identifikaciju i zaštitu od faktora rizika u osnovnim školama.

Upućeni u ovu problematiku naglašavaju potrebu, ali i prednosti pravovremenog djelovanja protiv asocijalnog ponašanja u čemu svoj doprinos i mjesto imaju brojne institucije i ustanove. Zbog toga je bitno detektirati problem na vrijeme i takvu djecu uključiti u program praćenja. Potencira se i na stručnom jačanju institucija poput policije, centara za socijalni rad i mentalno zdravlje, ali i škola sa pedagozima i psiholozima koji će znati prepoznati problem.

Inače, sam Program sekundarne prevencije u školama je dugotrajan proces čiji će efekti biti vidljivi tek kroz desetak godina, istaknuto je na sastanku u Bihaću. Program je već zaživio u Sarajevskom i Tuzlanskom kantonu i u entitetu RS, a od naredne školske godine i u našem te Kantonu 10. Program realizira humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekt se realizuje po pokroviteljstvom Vlade Kraljevine Švedske.

(rtvusk)