Uprava “Global ispat koksne industrije” d. o. o. Lukavac (GIKIL) donijela je odluku o isključenju člana “Global Steel Holdings Limiteda” (GSHL) u likvidaciji, Otok Man, Velika Britanija, iz društva GIKIL.
Odluka je donesena u skladu sa Statutom “Global ispat koksne industrije” te na osnovu Zakona o privrednim društvima Federacije BiH. 

Isključeni član GSHL u likvidaciji ovim gubi sva prava iz udjela i davanja učinjenih na ime udjela na dan donošenja ove odluke (20. januar 2020.), a Uprava GIKIL-a se obavezuje da odluku provede kroz izmjene u knjizi udjela te drugim aktima društva, kao i u nadležnom sudskom registru. 

Nakon formiranja društva GIKIL od privrednog društva Koksno-hemijski kombinat d. d. Lukavac (KHK) i “Global Steel Holdings Limiteda” (ranije “Global Infrastructure Holdings Limited), KHK je ugovoreni iznos kapitala u cijelosti unio prema dogovorenoj dinamici i ugovorenom roku.
GSHL je, s druge strane, unio skoro 32 miliona KM, a da do današnjeg dana nije uplatio preostali iznos upisanog kapitala od skoro 45 miliona KM. 

“Global Steel Holdings Limited” ustvrdio je da je svoju obavezu izvršio na način da je osigurao radni kapital GIKIL-u izdavanjem korporativne bezuvjetne garancije povjeriocu GIKIL-a, firmi “Stemcor UK Limited”  iz Londona radi plaćanja nabavke uglja, a kojom se obavezao da će ovoj firmi garantirati plaćanje duga GIKIL-a. Firma “Stemcor”, sadašnji “Moorgate Industries Limited” zadužio je tako GIKIL za skoro 260 miliona KM te pred Općinskim sudom u Lukavcu pokrenuo postupak prinudne sudske naplate. 

U međuvremenu, 10. maja 2018. godine na Visokom sudu pravde na Otoku Man donesena je pravosnažna odluka kojom je nad firmom GSHL otvoren likvidacioni postupak, a na raniji zahtjev “Moorgate Industries UK Limiteda”. Odluka je postala pravosnažna, a posljedica je da je firma GSHL prestala postojati, da je njen pravni sljednik GSHL u likvidaciji te da tu firmu zastupaju i predstavljaju zajednički likvidatori imenovani od likvidacionog suda na Otoku Man.

– Ovime je postalo jasno da GSHL, dakle, do današnjeg dana, ne samo da nije izvršio svoju obavezu uplate temeljnog kapitala GIKIL-a nego i da to ne može učiniti, jer se firma nalazi u likvidaciji. Također, Uprava GIKIL-a je 20. decembra 2019. uputila zahtjev GSHL-u u likvidaciji, kojim je zatražena uplata nedostajućeg kapitala u iznosu od skoro 45 miliona KM u roku od 30 dana, a pod prijetnjom isključenja iz društva GIKIL.

Kako nije postupljeno po ovom zahtjevu, stekli su se uvjeti da se, u skladu s odredbama Zakona o privrednim društvima, donese ova odluka, saopćeno je iz “Global ispat koksne industrije” d. o. o. Lukavac.

Isključeni član, kako je navedeno, ima pravo na isplatu do sada izvršenih uplata na ime upisanog kapitala u GIKIL-u, a nakon obračuna međusobnih potraživanja. Udio isključenog člana postat će vlastiti udio društva GIKIL do donošenja drugačije odluke, a Uprava se obavezuje da u roku od 30 dana provede sve neophodne postupke međusobnog obračuna i izmirenja potraživanja isključenog člana i društva.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Uprava GIKIL-a isključila GSHL iz društva / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.