Adnan Tulić je pit bull za pravdu u Bosni i Hercegovini (BiH), borba protiv problema koji je okupirao njegovu zemlju od rata 1992-1995. – korupcija i organizirani kriminal.

Pitovi bulovi možda jesu izuzetno hrabri psi ali i oni moraju biti obučeni za borbu. Istim se vodio i tužilac Tulić koji kaže da je USAID-ova specijalizirana obuka za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala najbolja stvar koja mu se desila u karijeri tužioca, i čini se najgora za kriminalce koji mu se nađu na putu, a neki od njih su već i u zatvoru.

Nekoliko godina nakon što je diplomirao na pravnom fakultetu, Tulić je započeo svoju pravnu karijeru kao stručni saradnik i glasnogovornik Kantonalnog Tužilaštva u Bihaću. Ipak njegov san je bio da postane tužilac da se uhvati u koštav sa korumpiranim službenicima i da ih natjera da odgovarajuza kriminal.

“Korupcija je jedan od glavnih problema Bosne i Hercegovine na putu da se izdigne iz siromaštva u cilju priključenja Evropskoj Uniji. Korupcija uništava naše društvo na različitim nivoima i ima razorne posledice na građane. Kao pravi patriot svoje zemlje, smatram borbu protiv korupcije životom misijom” kaže Tulić.

Svejedno Tulić je shvatio sa mu studij prava i godine radnog iskustva u praksi nisu dovoljni da procesuira pogotovo visoke zvaničnike. Trebao je specijalizirane obuke iz oblasti kao što su pranje novca i kako koristiti određene institute kao što je oduzimanje imovine kako bi se uhvatio u koštac sa slučajevima visokog profila.

“Kad sam dobio poziv na specijaliziranu obuku za tužioce iz oblasti korupcije, bio sam svjestan da je upravo to obuka koja mi je potrebna” kaže Tulić, pozivajući se na otvoreni poziv koji je u Junu 2016. godine raspisan u sklopu pravodusnog projekta USAID-a.

Projekt koji je napravljen u suradnji sa Visokim sudskim tužilačkim vijećem BiH i centrima za obuku sudija, sarađivao je sa 19 tužilaštava kako bi im pomogao u obavljanju posla – efikesnije procesuiraju slučajeve korupcije i organiziranog privrednog kriminala. Ova pomoć se sastojala od obuka za poboljšanje istrage i procesuiranja visokih slučajeva kriminala i korupcije, bez političkog i drugog neprikladnog utjecaja.

Projekat, koji radi sa Visokim sudskim i tužilačkim vijećem BiH i centrima za obuku sudija, sarađivao je sa 19 tužilaštava kako bi im pomogao da izvrše svoj posao – efikasnije služe korupciji i organizovanim ili ekonomskim zločinima. Ova pomoć podrazumijeva obuku za poboljšanje istrage i krivičnog gonjenja slučajeva korupcije i krivičnih dela na visokog profila, bez političkih i drugih neprikladnih uticaja.

“Obuka mi otvorila oči i proširila vidike…Bila je to savrđena prilika za sticanje novih znanja, vještina i povezivanje te učenje iz iskustva kolega koji su radili na sličnim slučajevima. Da budem precizniji, ova obuka je najbolja stvar koja se mogla desiti za moj profesionalni razvoj” rekao je Tulić

Od obuke, Tulić je podigao nekoliko optužnica protiv sisokih svaničnika, uključujući gradonačelnika, premijera, direktora škole. Neki od njegovih predmeta su okončani, a optuženi osuđeni na zatvor kao npr direktor Uprave za šumarstvo u USK, dva zvaničnika kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sportate šef Federalne uprave policije, detašman u Bihaću. Niz slučajeva je još uvijek u toku.

Od obuke, Tulić je podneo nekoliko optužnica protiv visokih zvaničnika, uključujući gradonačelnika, premijera i direktora škole. Neki od njegovih predmeta su okončani, a optuženi su osuđeni na zatvor, poput direktora Uprave za šumarstvo u Unsko-sanskom kantonu; dva zvaničnika kantonalnog Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta; i šef Federalne uprave policije za Bihać. Još jedan važan slučaj protiv zvaničnika na visokom nivou je još uvijek u toku.

O Tuliću mediji pišu kao o čovjeku koji vraća nadu i vjeru u svijetlu budućnost Bosne i Gercegovine.

“Veoma sam sretan što sam u poziciji da se borim protiv korupcije, a to je svakako moja obaveza kao tužioca“, rekao je Tulić. “Zahvaljujući USAID-ovom projektu pravde, sada imam znanja i vještine potrebne za dobijanje mojih slučajeva. Moja borba za pravdu u Bosni i Hercegovini se svakako nastavlja. “

Projekat USAID-a za pravdu u BiH traje od oktobra 2014. do septembra 2019. U 2017. godini, 15 partnerskih tužilaštava širom BiH podnelo je 194 optužnice za korupciju i 281 optužnice za privredni kriminal. Među optuženicima su bili nosioci visokih javnih funkcija- uključujući i člana Parlamenta BiH i članove vodeće političke partije – optuženi su uglavnom zbog zloupotrebe službenog položaja, mita i uticaja. Iste godine, tužilaštva su dobila 139 presuda za korupciju i 264 za privredni kriminal, sa osuđujućom stopom od 85 posto.

Orginalan članak na Fighting Corruption in Bosnia and Herzegovina: A Prosecutor’s Life Mission