Detektirati problem u obrazovnom sistemu nije teško, ako se krene od samih uposlenika. Nedavno potpisan kolektivni ugovor sa predstavnicima granskih sindikata u USK, dokazuje da kod prosvjetnih radnika prvenstveno postoji strah za vlastitu egzistenciju.

Prema riječima uključenih u ovu relaciju, prosvjetni radnici se smatraju jednakim drugim budžetskim korisnicima, što je stalno potencirano i što je i dalje važeće u odnosima sa nadležnim institucijama vlasti. S druge strane dolaze informacije o mogućim negativnim trendovima u pogledu pada prihoda te daljeg pada broja djece u obrazovnom sistemu, ali i drugih koji su u ovom sistemu.

Egzistencijalni problem nije jedina stvar koja urušava obrazovni sistem, koji je ionako prepun nedostataka. Još jedan problem u školi je negativan odnos među učenicima. Živimo s mišlju da se generacije mijenjaju, te da je pojava vršnjačkog nasilja nešto, što ranije nije bilo izraženo. Stručnjaci kažu da je ova pojava oduvijek postojala ali se sistemski rješavala. I na kraju dolazimo do gradiva i nastavnog procesa. Definitivno kažu, mora se mijenjati.

Izvor: RTVUSK.ba