USK: Kapacitet za prihvat migranata u postojećim privremenim centrima ne može se povećavati

cazin.net

Premijer Unsko-sanskog kantona, Mustafa Ružnić, sazvao je jučer sastanak Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području USK.

Članove Operativne grupe je policijski komesar Mujo Koričić informisao o toku sastanka državnog Operativnog štaba za pitanje migracija, koji je održan u ponedjeljak. Na tom je sastanku predsjedavajući Štaba i ministar sigurnosti BiH, Dragan Mektić upoznao prisutne sa odlukom Vijeća ministara BiH kojom će koordinaciju rada svih centara u USK-u preuzeti Služba za poslove sa strancima BiH, a nakon zahtjeva upućenih od vlasti USK. Operativna grupa Vlade USK-a, rečeno je danas, sačekat će objavu te odluke te na osnovu odredbi poduzeti potrebne mjere i radnje.

Premijer Ružnić je obavijestio članove Operativne grupe o kontaktima sa predstavnicima viših nivoa vlasti kako bi se inicirale vanredne sjednice parlamenata na kojima bi se hitno utvrdila strategija djelovanja u migranskoj situaciju, što je nužno s obzirom na postojeće procjene da se u narednim mjesecima može očekivati pojačan migrantski val na takozvanoj Balkanskoj ruti, a ta situacija se mora strogo kontrolisati i sve institucije i svi nivoi vlasti moraju koordinirano djelovati u skladu sa ovlastima, ističe premijer USK-a.

Vlada USK već priprema opsežnu informaciju o stanju sigurnosti na području Unsko-sanskog kantona, koja će biti dostavljena Vijeću ministara BiH.

Operativna grupa za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Kantona ostaje pri stavu da se kapacitet za prihvat migranata u postojećim privremenim centrima ne može povećavati iznad utvrđenih 3.200 osoba u četiri centra.

Pripadnici MUP-a USK će, u skladu sa procjenom sigurnosne situacije, pojačano vršiti nadzor. Također, neće se dozvoliti otvaranje novih centara za prihvat na području gradova i općina USK, a alternativa sadašnjem prihvatu jest utvrđivanje zajedničke lokacije za Kanton, van urbanih područja. Na taj način, istaknuto je, bit će omogućeno držanje sigurnosne situacije, humanitarne i zdravstveno-epidemiološke situacije pod kontrolom.

I na sastanku državnog Operativnog štaba dan ranije ukazano je na pojedine slučajeve problema liječenja migranata sa teškim oboljenjima te je i na današnjem sastanku u Bihaću dosta pažnje posvećeno zdravstveno-epidemiološkoj situaciji.

Za potrebe praćenja zdravstvenog stanja i zdravstvene zaštite migranata uz istovremenu zaštitu zdravlja lokalnog stanovništva stručnjaci javnozdravstvenih ustanova s područja USK sugerišu hitno uspostavljanje jedne lokacije, van urbanih dijelova gradova kako bi izbjeglicama i migrantima mogla biti pružena zdravstvena zaštita prema njihovim potrebama uz korištenje kliničkih protokola razvijenih upravo za migrantske situacije i primijenjenog u zemljama članicama EU, koje su su se suočavale sa migrantskom krizom. Na taj način omogućava se uspostavljanje sistema praćenja zaraznih bolesti u migrantskim prihvatilištima te pravovremeno otkrivanje zdravstvenog stanja jednog ili grupe oboljelih koje može ugroziti zdravlje većeg broja ljudi i zahtijeva brzu intervenciju.

U međuvremenu, građanima se preporučuje da vode računa i o zdravstveno-epidemiološkim opasnostima te da ne pružaju nelegalno usluge prevoza i smještaja migrantima.

Izvor: cazin.net

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...