Sasvim je izvjesno da će nekoliko hiljada migranata u Bihaću i Velikoj Kladuši zimu dočekati u devastiranim i neuslovnim prostorijama ili pod šatorima. S prvim jačim nevremenom moguće su i epidemije bolesti, upozorava ministar zdravstva u Vladi kantona Hazim Kapić.

Prognoze su veoma loše kada je u pitanju smještaj migranata tokom jeseni, ali i nadolazeće zime.

„Izborna kampanja će, vjerovatno, odvući pažnju sa ovih problema, tako da će se nekoliko hiljada migranata naći u neuslovnim prostorima, te je za očekivati i moguće epidemije“, upozorava ministar zdravstva.

Za sada se domovi zdravlja uspješno nose sa zdravstvenim problemima migranata, što se može promijeniti dolaskom hladnijih dana. Ono što zabrinjava jeste da tercijarnu zdravstvenu zaštititu snosi naše zdravstvo, jer ove usluge ne pokrivaju potpisani ugovori sa međunarodnim organizacijama.

Timovi iz Doma zdravlja Cazin brinu se o migrantskim poorodicama u hotelu Sedra, koje imaju daleko najbolji smještaj, te su tamo male mogućnosti za pojavu epidemije.

U Crvenom križu USK kažu da se, u skladu sa mogućnostima, pripremaju za dolazak hladnijih dana, osiguravanjem dovoljnog broja ćebadi. To je ipak, mora se priznati, nedovoljno za migrante koji borave na ledini.