Vlada Unsko-sanskog kanton na 16. sjednici, između ostalog, razmatrala je Informaciju o zaključcima Vijeća ministara Bosne i Hercegovine sa 164. sjednice o obavezi provođenja Programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja u godini pred polazak u osnovnu školu, obrađivača Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta.

Vlada Unsko-sanskog kantona podržava stvaranje uvjeta kojim bi se svakom djetetu omogućio predškolski odgoj i obrazovanje u godini pred polazak u osnovnu školu na području Kantona, stav je Vlade USK.

– “Zakonska je obaveza Kantona osigurati minimalno 150 sati predškolskog programa za svako dijete u godini pred polazak u školu. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta je u prethodnim godinama kroz projekte međunarodnih organizacija uspjelo realizirati više programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu, od kojih je jedan realiziran 2014. godine u partnerstvu s UNICEF-om Bosne i Hercegovine (Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje). U program je bilo uključeno 845 djece predškolskog uzrasta iz Bihaća i Cazina. 

Izvor: Cazin.net