Nadzorni odbor ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo Bosanska Krupa izglasao je nepovjerenje direktoru ovog šumsko-privrednog društva Selvedinu Ahmetaševiću iz Cazina i donio odluku o njegovom razrješenju sa pozicije direktora – predsjednika uprave preduzeća. Na stav o smjeni saglasnot je dala i Skupština ovog preduzeća na jučer održanoj sjendici.

Prethodno je i Skupština Unsko-sanskog kantona razmatrajući izvještaj o radu i poslovanju ovog preduzeća dala negativno mišljene i isti nije usvojila zbog lošeg poslovanja.

Do konačnog imenovanja novog direktora za vršioca dužnosti direktora ŠPD „Unsko-sanske šume“ doo Bosanska Krupa imenovan je mr. Haris Mešić, dipl.ing. šumarstva iz Bosanskog Petrovca koji je zaposlen u ovom preduzeću.

Po preuzimanju dužnosti direktora, Nadzorni odbor će provesti i smjenu izvršnih direktora preduzeća.

/USN