Usklađivanje zakona s legislativom Evropske unije ključni je korak ka reguliranju sektora plina u BiH

avaz.ba

Usklađivanje državnog i entitetskih zakona s legislativom Evropske unije ključni je korak ka reguliranju sektora plina u Bosni i Hercegovini, zaključak je konferencije ”Sigurnost snabdijevanja gasom u Bosni i Hercegovini”, koja je početkom sedmice održana na Jahorini u organizaciji USAID-ovog projekta ”Investiranje u sektor energije”.

Oko stotinu stručnjaka iz svih relevantnih kompanija i donosilaca odluka iz nadležnih institucija također su naglasili nužnost definiranja pozicije plina kao energenta u energetskoj strategiji u BiH, gradnju novog interkonektivnog transportnog gasovoda BiH – region, te nastavak transparentne komunikacije svih relevantnih aktera kao neophodne mjere za reformu sektora plina.

Direktor projekta ”Investiranje u sektor energije” (USAID EIA) Ognjen Marković istakao je da su na konferenciji vođeni veoma konstruktivni razgovori i da se samo takvom komunikacijom može doći do kvalitetnih rješenja za reguliranje sektora plina.

– Sve diskusije koje smo vodili na konferenciji ugradit ćemo u prijedloge izvještaja koji trenutno pripremamo, a koji se tiče potencijalnih pravaca razvoja plinske mreže u regionu i Bosni i Hercegovini, primarne legislative, tarifne metodologije i slično. Želimo sa svim relevantnim akterima usaglasiti ovaj izvještaj i tako dobiti jedinstven dokument koji može biti vodilja u budućnosti – naveo je Marković te dodao da reguliran sektor plina ujedno otvara i mogućnost novih investicija.

– Usklađivanje regulativa je ujedno i obaveza Bosne i Hercegovine koju nalaže Treći energetski paket EU. Neispunjavanje ove obaveze podrazumijeva onemogućen pristup novcu iz EU fondova – kazao je Marković.

Projekt ”Investiranje u sektor energije” (USAID EIA) pokrenut je s misijom podrške razvoja energetskog sektora u BiH koji ima ključni značaj za pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji. U okviru projekta, do sada su realizirani događaji od vitalnog značaja za reformu energetskog sektora u Bosni i Hercegovini, a jedan od njih je i Energetski samit koji se već četiri godine održava u Neumu0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...