Direktor Agencije Evropske unije za zaštitu granica (Frontex) Fabris Legeri(Fabrice Leggeri) usaglasio se danas sa pokretanjem brze granične intervencije kako bi se pomoglo Grčkoj u rješavanju problema sa prilivom velikog broja migranata, saopćeno je iz Fronteksa. 

U saopćenju se navodi da je Atina sinoć zvanično od Frontexa zatražila brzu graničnu intervenciju na svojoj pomorskoj granici u Egejskom moru. 

Brza granična intervencija osmišljena je kao pružanje pomoći članici EU pod hitnim i vanrednim pritiskom na vanjskoj granici.

– Usljed brzog razvoja situacije na vanjskim granicama Grčke sa Turskom, odlučio sam da prihvatim pokretanje brze granične intervencije na zahtjev Atine. To je dio mandata Fronteksa za pomoć članici EU suočenom sa vanrednom situacijom – naglasio je Legeri. 

Frontex je već pojačao izviđačke kapacitete na grčkim granicama i poslao službenike iz drugih operacija da pruže pomoć Atini.

Frontex trenutno radi sa Grčkom na brzom završetku operativnog plana za brzu graničnu operaciju.

Po usaglašavanju plana, Frontex će od ostalih članica EU i Šengena zatražiti da odmah osiguraju graničare i relevantno osoblje za brzu reakciju.

Intervencija se oslanja na brzu reakciju 1.500 službenika i opreme iz zemalja članica EU i Šengena. Potrebno je da se službenici osiguraju u roku od pet, a oprema u roku od deset dana.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Uskoro pokretanje brze granične operacije / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.