Na današnjoj sjedici Vlade USK usvojen je Program subvencija za poticaj razvoja poljoprivredne proizvodnje na području USK u ovoj godini u iznosu od 300 000 maraka.

Utvrđeni su i kriteriji i način ostvarivanja novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji iz Budžeta USK za ovu godinu. Radi se o harmonizaciji sa odlukom koju je ranije usvojila Vlada FBiH kako bi se krenulo u raspodjelu sredstava.

Dnevnim redom tretirano je nekoliko tačaka koje se odnose na raspodjelu utroška sredstava – Grantovi neprofitnim organizacijama i pojedincima a pred ministrima su se našli i izvještaji, planovi i programi rada nekoliko kantonalnih institucija.

Armin Amidžić izabran je za v.d.direktora Socijalno pedagoške životne zajednice Bihać.

(vladausk.ba / rtvusk.ba)