Vlada Kantona Sarajevo je na večarašnjoj vanrednoj sjednici donijela Odluku o organizaciji rada odgojno-obrazovnih ustanova i studentskih centara na području Kantona, u periodu od četvrtka, 12. do srijede, 26. marta 2020. godine.  

Ovakvu odluku Vlada KS je donijela u cilju prevencije pojave koronavirusa, a na osnovu Naredbe Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS i prijedloga Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS. 

Obustavlja se redovni nastavni proces u svim osnovnim i srednjim školama i nastavno-naučni proces na svim visokoškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo, počevši od sutra (četvrtak) 11. pa do srijede, 25. marta 2020. godine. 

Redovan nastavni proces u pomenutim odgojno-obrazovnim ustanovama sa područja Kantona planirano je da ponovno počne u četvrtak, 26. marta 2020. godine.

Sve ove ustanove, u skladu sa svojim mogućnostima, obavezne su organizirati online nastavni proces, počev od sutra, 12. marta ove godine.

U osnovnim školama na području Kantona Sarajevo u kojima je organiziran produženi boravak preporučuje se da rad produženog boravka prilagode javno-zdravstvenoj prijetnji i shodno epidemiološkoj situaciji, u smislu poduzimanja preventivnih radnji u skladu sa Naredbom Kriznog stožera Federalnog Ministarstva zdravstva.

Također i svim predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo preporučuje se da rad prilagode pomenutim mjerama i Naredbi Kriznog stožera Federalnog Ministarstva zdravstva.

Vlada je u istoj Odluci obavezala i sve studentske centre sa područja Kantona Sarajevo da organizuju rad u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS, kao i uz uvažavanje najboljeg interesa korisnika usluga.

Također su sve navedene ustanove obavezane da osiguraju najviši nivo higijene svojih prostorija.

Svi radnici ovih ustanova obavezuju se da redovno dolaze na posao i izvršavaju zadatke prema uputama rukovodilaca, a u skladu sa daljnjim naredbama i preporukama Kriznog štaba Ministarstva zdravstva KS i Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS i Vlade Kantona Sarajevo.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Uvodi se online nastava u Kantonu Sarajevo zbog koronavirusa / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.