Više od 60 posto novog vanjskog duga Bosne i Hercegovine čine krediti namijenjeni infrastrukturi, pokazuju podaci Ministarstva finansija i trezora BiH.

Ukupan vanjski dug BiH na kraju 2017. godine iznosio je 7,8 milijardi KM, a kada se oduzmu naslijeđeni komercijalni dugovi prema Pariškom i Londonskom klubu kreditora, te zajmovi IBRD-a, a što potpada pod tzv. stari dug, ukupno novo zaduživanje naše države iz vanjskih izvora iznosi 6,7 milijardi KM, javlja Indikator.ba.

Od uzetih novih kredita 60,6 posto, ili 4 milijarde KM odnosi se na kredite usmjerene za realizaciju infrastrukturnih projekata, 15 posto ili 1,6 milijardi KM na kredite za javni sektor, dok je 24,3 posto ili 1 milijarda KM angažovano za privredne djelatnosti.

Od ukupno povučenih sredstava u 2017. godini dominantna većina od 92,6 posto se odnosi na infrastrukturne projekte, 5,7 posto otišlo je u javni sektor, a 1,6 posto na projekte za privredne djelatnosti. Kad je riječ o javnom sektoru krediti se odnose na obrazovanje, žrtve rata, razminiranje, kulturno naslijeđe, zdravstveni sektor, projekte za prilagođavanje socijalnom sektoru, razvoj općina, stand-by i EFF aranžman, pomoć izbjeglim i raseljenim licima, makrofinansijsku pomoć, pomoć socijalnom sektoru, kredite za podršku budžetu i drugo.

Samo sa Međunarodnim monetarnim fondom imamo ukupno ugovorenih 2 milijardi KM, od čega je angažovano 1,13 milijardi KM kredita. Sa ovim kreditorom imamo još ugovorenih a neiskorištenih 881 miliona KM sredstava po osnovu Proširenog aranžmana, a imamo još za vratiti 591,5 miliona KM. U prošloj godini ovom međunaordnom zajmodavcu vratili smo čak 390,5 miliona KM.

Budžetski manjkovi najvećim dijelom finansirani su unutrašnjim zaduživanjem emisijom obveznica i trezorskih zapisa, a bh. entiteti su na ovaj način “progutali” u 2017. godini 654 miliona KM.

Prednjačio je manji bh. entitet RS sa 364 miliona KM, dok je Federacija BiH ovim putem angažovala 290 miliona KM.

U ukupnom iznosu unutrašnje zaduženosti na dan 31.12.2017. godine, Federacija BiH učestvuje sa 32,8 posto, Republika Srpska 67,1 posto, te Distrikt sa 0,1 posto. Stanje duga po osnovu dugoročnih obveznica FBiH iznosi 530,00 mil KM, a RS-a 852,77 mil KM.

U postupku pregovaranja i zaključivanja krajem 2017. godine bili su i novi krediti u vrijednosti 1,83 milijardi KM, a koji se najvećim dijelom odnose na infrastrukturne projekte. Većinu novih kredita ugovorila je Federacija BiH – procentualno više od 71 posto.