Granični prijelaz Maljevac ponovo je u funkciji za građane i privrednike.

Dvjestotinjak migranata i izbjeglica kojI su postavili improvizirano šatorsko naselje u graničnom pojasu izmješteni su u prihvatni centar na ulazu u Veliku Kladušu. Izmještanje je izvršila Granična policija BiH uz asistenciju Ministarstva unutrašnjih poslova USK.

Kako saznajemo, Međunarodna organizacija za migracije je preuzela brigu o njima