Ako često koristite aplikaciju “Viber” vjerujemo da će vam biti od koristi ova funkcija koju su uveli.

Naime, nova “edit” funkcija omogućava da izmijenite svaku poruku koju ste poslali nekome (bilo u grupi ili pojedinačno), tako što ćete jednostavno pritisnuti duže na poruku koju želite da promijenite, a onda pritisnite “Edit” ili “Promijeni”.

Nakon što unesete izmjenu, u dnu sa desne strane stajaće “Edited“, kako bi svi, koji pregledaju poruke naknadno (ili odmah) mogli da znaju da je poruka izmijenjena.

Osoba kojoj ste poslali poruku dobiće izmjenjenu poruku kao novu poruku u konverzaciji, dakle, kao posljednju primljenu poruku, kako bi se izbjegle moguće malverzacija sa izmjenom poruka i njihovim sadržajem.

Omogućeno je mijenjanje YouTube linkova, linkova ka sajtovima, slika i teksta, ali nije omogućena promjena nalepnica, odnosno stikera.

Nova Viber opcija je omogućena od aplikacije verzije Vber v9.7.0 za Android i iOS korisnike.