Pozvala baka svoju trojicu unuka, pa ih pita šta studiraju. Reče prvi:

– Medicinu, bako.

– A čedo bakino, on će mene liječiti kad budem bolesna. A šta ti studiraš?

– Građevinu, bako.

– A, duša bakina, on će meni kuću popravljati. A šta ti studiraš?

– Istoriju umjetnosti!

– Šta?

– Istoriju umjetnosti!

– A je l‘, tebe baš briga za baku?