Nakon posjete Delegacije Evropske unije Unsko-sanskom kantonu sve je isto kada je riječ o migrantskoj krizi. Rješenja za smještaj migranata nema, a oni pristižu svakodnevno.

Pro*lem stvaraju novi kampovi koje formiraju migranti, a koji su bez kontrole.

Jedno od tih mjesta je nekadašnja fabrika Krajina Metal koja se nalazi u blizini prihvatkog centra Bira i naselja.

Mještanima stvara pro*lem jer su oni tu u velikom broju, a prepušteni su sami sebi.

U prostorijama nekadašnjeg bihaćkog giganta KRAJINAMETALA:

(BHT, usn.ba)