Budući gradonačelnik Samir Muminović danas je prezentirao svoj program rada za period 2020-2024. privatnim poduzetnicima sa područja Grada Bihaća. Program pod nazivom “Vratimo život u naš grad” fokusiran je na poboljšanje poslovnog ambijenta u Gradu Bihaću i kao takav je izazvao pažnju i zanimanje poduzetnika.

U protekle četiri godine ambijent za bilo kakvo privređivanje u Gradu Bihaću je doveden na najniže moguće grane inertnošću i neradom vlastodržaca u gradskoj upravi. Znanjem, entuzijazmom i hrabrošću za promjene pod rukovodstvom Samira Muminovića sigurni smo da će realizacija našeg programa rada dovesti do napretka grada Bihaća i sretnijih građanki i građana.

SDA Bihać