Vanredna sjednica Gradskog vijeća, održana je jučer u Bihaću. Na sjednici se raspravljalo o novoj lokaciji za prihvatni privremeni centar, čime bi se stekli uslovi za zatvaranje privremenog centra koji se trenutno nalazi u BIRI.

Gradonačelnik Bihaća, vijećnicima je ponudio samo jednu lokaciju, i to Vučjak, naselje udaljeno desetak kilometara od Bihaća. Presudilo je to da se radi o zemljištu u vlasništvu Grada Bihaća, kao i i da su zadovoljeni skoro svi tehnički uslovi, u smislu postojanja priključaka za vodosnabdijevanje i opskrbu električnom energijom.

Pogledajte kako je izgledalo glasanje na jučerašnjoj sjednici.