U Bihaću je jučer održana 4. redovna sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona.

Na dopunjenom Dnevnom redu se našlo trinaest tačaka, a s obzirom da se nijedna nije ticala migrantske krite, te da u maju do sada nije održana niti sazvana tematska sjednica Skupštine Unsko-sanskog kantona na kojoj bi se raspravljalo o ovom pitanju, zastupnik Rasim Kantarević iz Laburističke stranke, iskoristio je priliku kroz “kategoriju” poslanička pitanja, te tražio informacije o preseljenju migranata i zatvaranju prihvatnih centara.

Evo šta je odgovorio Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona.