Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo razmatrati Prijedlog odluke o privremenom financiranju institucija BiH i međunarodnih obveza BiH za razdoblje srpanj – rujan 2019. godine.

Na sjednici bi trebali biti razmatrani i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, kao i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o polaganju pravosudnog ispita u BiH.

Na dnevnom redu bi se trebao naći i Prijedlog odluke o utvrđivanju datuma početka rada Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH kao i Prijedlog odluke o prestanku rada Jedinice za implementaciju Projekta izgradnje Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, Upravnog i Nadzornog odbora Zavoda za izvršenje kaznenih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH.
Trebao bi biti razmatran i Prijedlog pisma podrške za Projekt izgradnje Bloka 7 u Termoelektrani “Tuzla”.

Ministri bi trebali razmatrati i Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH u vezi s povećanim dolaskom migranata te Informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za svibanj 2019. godine, kao i Prijedlog sporazuma o pružanju pomoći i operativnoj suradnji u nadzoru granice.

Predviđeno je i razmatranje Prijedloga revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina, kao i Prijedloga akcijskog plana za izvršenje presuda Europskog suda za ljudska prava u predmetima “Zornić protiv BiH”, “Sejdić i Finci protiv BiH” i “Pilav protiv BiH”.

BHTR