U Bihaću potpisan je protokol o saradnji predstavnika Sigurne kuće i vjerskih zajednica kojim je definirano poštivanje i rad sa žrtvama nasilja nad ženama, u prvom redu žrtvama seksualnog zlostavljanja iz perioda devedestih, ali i rodno zasnovanog nasilja. Projekt je finansijski podržala Ambasada Velike Britanije u BiH.

Kroz partnerstvo sa pravoslavnom, katoličkom i islamskom vjerskom zajednicom bit će poduzete aktivnosti na afirmaciji i osnaživanju žrtava seksualnog zlostavljanja tokom ratnih sukoba u BiH, ali i onih koje se danas suočavaju sa rodno zasnovanim nasiljem, istaknuto je prilikom potpisivanja protokola o saradnji.

(rtvusk)