Vlada KS Arhiv
Vlada KS: Usvojeni novi Standardi i normativi u visokom obrazovanju

Usaglašeno s kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke

Avaz.ba

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je danas Standarde i normative za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja. 

Ovaj dokument s pravnog aspekta donosi viši stepen pravne sigurnosti u pogledu ostvarivanja prava iz radnog odnosa. On precizira i razrađuje bitna pitanja i segmente iz kolektivnog ugovora, čime je onemogućena praksa različitog interpretiranja i razumijevanja pojedinih pitanja. 

Usvojeni Standardi i normativi usaglašeni su s kolektivnim ugovorom za djelatnost visokog obrazovanja i nauke na UNSA koji je Vlada potpisala 2018. godine, te su podržani i od Sindikata.

Ovaj dokument izrađen je nakon provedene javne rasprave, a pripremila ga je Komisija od 11 članova od kojih je devet predstavnika univerzitetske zajednice, a dva su predstavnika Ministarstva obrazovanja.

Cilj ovog propisa jeste osiguravanje kvaliteta u visokom obrazovanju. Standardi i normativi će se primjenjivati u postupku osnivanja visokoškolskih ustanova, osnivanju novih odsjeka i uvođenju novih studijskih programa.

Također, Standardi se primjenjuju kao osnova za obračun i isplatu plaća na Univerzitetu u Sarajevu.

Dokument propisuje kadrovske standarde, definira broj studenata na predavanjima i vježbama uz uvažavanje specifičnosti organizacionih jedinica. Također, preciziraju se zaduženja nastavnika i saradnika u okviru 40-satne radne sedmice, gdje je 20 sati predviđeno za nastavni proces, a 20 za naučnoistraživački rad.

Uređeno je pitanje angažmana akademskog osoblja sa drugih visokoškolskih ustanova, te definirano pitanje ostvarivanja plaće za zaposlenike s nepunim radnim vremenom.

Primjena standarda i normativa, koji se nisu mijenjali još od 2005.godine, osigurat će harmonizaciju internih akata Univerziteta i koji trebaju biti usklađeni s ovim dokumentom.

Oni predstavljaju i nužan alat za uspostavu, jačanje i razvoj sistema u oblasti visokog obrazovanja, te su i važan integrativni faktor ovih procesa.

(Autor: Avaz)