Vlada USK kompletan materijal,vezan za proceduru izbora policijskog komesara uputila Kantonalnom tužilaštvu

mojusk.ba
U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline članovi Vlade utvrdili su Prijedlog odluke o izmjeni Odluke pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012-2032. godina, pokrenutog na inicijativu Općine Ključ.

U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona.

Na prijedlog Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoline članovi Vlade utvrdili su Prijedlog odluke o izmjeni Odluke pristupanju izradi Prostornog plana Unsko-sanskog kantona za period 2012-2032. godina, pokrenutog na inicijativu Općine Ključ.

Vlada USK dala je danas Ministarstvu finansija saglasnost na Odluku o odobravanju sredstava u Novčanom toku budžeta za juni tekuće godine.

Prihvaćen je Izvještaj o utrošku sredstava granta Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta za smještaj i ishranu učenika u đačkim domovima za 2017.godinu te Program utroška sredstava ovog granta za 2018.godinu.

Nakon rasprave o Informaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona sa obrazloženim prijedlogom Nezavisnog odbora za izbor policijskog komesara, članovi Vlade USK donijeli su zaključak kojim obavezuju MUP USK da kompletan materijal, vezan za proceduru izbora policijskog komesara, uputi Kantonalnom tužilaštvu i nadležnim policijskim agencijama na očitovanje o eventualnoj odgovornosti za propuste i nesavjestan rad.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...