Zahvaljujući povećanju granta bit će formirane nove grupe u vrtićima, te ubrzan prijem djece u predškolske ustanove koje sufinansira Vlada USK.

Grant za predškolsko obrazovanje u USK ove godine značajno je veći i iznosi 4,6 miliona maraka. Ovim povećanjem želi se makar umanjiti dugogodišnji problem, a to je nedovoljan broj mjesta u dječijim vrtićima u odnosu na zahtjeve roditelje. Dodatnim sredstvima otvoriti će se prilike za formiranje novih grupa te angažman većeg broja odgajatelja.

Uz Cazin, najveći pritisak na predškolske ustanove je i u Bihaću, gdje se i pored više privatnih vrtića te dva objekta, u JU „Dječiji vrtić“ i dalje traži mjesto više. S obzirom na to da Kanton sufinansira troškove boravka i u ovoj javnoj ustanovi, zahtjevi roditelja za smještaj djece ovdje pristižu svakodnevno.

Trenutno u 17 grupa boravi 350 djece, dok na slobodno mjesto čeka više od stotinu roditelja.

Uz javne ovim grantom osigurana su i značajna sredstva za privatne ustanove koje također brinu o djeci predškolskog uzrasta.

(rtvusk)