Mustafa Ružnić, premijer Unsko-sanskog kantona sazvao je danas hitnu sjednicu Vlade na kojoj su razmatrani prijedlozi Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migranstkom krizom, utvrđeni na jučerašnjem proširenom sastanku. Vlada Unsko-sanskog kantona, na 42. sjednici donijela je zaključak :

– Zbog pogoršane sigurnosne i zdravstveno-epidemiološke situacije na području Unsko-sanskog kantona, zbog sve većeg priliva ilegalnih migranata na Unsko-sanski kanton, a zbog izostanka djelovanja institucija viših nivoa vlasti, zadužuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije da zajedno sa međunarodnim organizacijama utvrde kućni red za migrante smještene u prihvatnim centrima na području Unsko-sanskog kantona te urede pravila kretanja van privremenih prihvatnih centara, a sve u cilju zaštite imovine kao i drugih prava i sloboda građana Unsko-sanskog kantona.

– Tražimo od Crvenog križa BiH, UNHCR-a i IOM-a pomoć u realizaciji hitnih mjera za osposobljavanje lokacije na Vučjaku, kako bi se izmjestili ilegalni migranti iz urbanih područja.

– Zadužuje se Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne politike da u skladu sa svojim nadležnostima održe sastanak sa predstavnicima zdravstvenih ustanova i utvrde plan djelovanja za pružanje medicinske pomoći ilegalnim migrantima na novoj lokaciji.

– Zadužuje se Kantonalna uprava za inspekcijske poslove da intenzivira aktivnosti kontrole registriranih i neregistriranih iznajmljivača smještaja ilegalnim migrantima i da se ukinu rješenja za rad registriranim objektima u kojima budu zatečene osobe bez identifikacijskih dokumenata, a protiv ostalih će se pokrenuti zakonom predviđene mjere.

– Zahtjevamo od policijskih agencija svih nivoa vlasti da u okviru svojih nadležnosti vrše pojačanu i stalnu kontrolu migrantskog vala i kretanja ilegalnih migranata kako bi se smanjio pritisak na Unsko-sanski kanton.

– Zahtjevamo od Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine da prestanu prevoziti ilegalne migrante prema Unsko-sanskom kantonu.

– Tražimo od entitetskih i državnih vlasti da počnu upravljati migrantskom krizom te primjenjivati strožije mjere za suzbijanje nezakonitih imigracija, trgovine i krijumčarenja ljudima.

– Tražimo od predstavnika političkih partija u Bosni i Hercegovini da snažno utiču na svoje predstavnike u entitetskim i državnim institucijama u čijoj je nadležnosti oblast migracija, da hitno djeluju, kako trenutna situacija ne bi bila dovedena do eskalacije.