Sud BiH: Nedostatak kadra rješava se zapošljavanjem na određeno
Za zapošljavanje na određeno vrijeme u Sudu BiH 105.000 KM iz tekuće rezerve

Mnogim pravosudnim institucijama u našoj zemlji nedostaje sudija, tužilaca i stručnih saradnika, a i kada budžeti budu usvojeni, uglavnom nema dovoljno sredstava za zapošljavanja na neodređeno

Autor: S.DEGIRMENDŽIĆ

Vijeće ministara BiH odobrilo je Sudu BiH iznos od 105.000 KM iz tekuće budžetske rezerve. Kako je navedeno u obrazloženju odluke, ovaj novac bit će iskorišten za zapošljavanja na određeno vrijeme četiri izvršioca u toj pravosudnoj instituciji. 

I to za zaposlenje tri stručna saradnika u Pravnom odjeljenju te za jednog saradnika pripremnog postupka u Sekretarijatu Upravnog odjeljenja. Sredstva će biti iskorištena u periodu od 1. aprila do 31. decembra ove godine.   

Inače, zakon o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza naše zemlje za ovu godinu još nije usvojen te ovakve odluke Vijeće ministara BiH donosi na osnovu Zakona o finansiranju institucija BiH i odluke o privremenom finansiranju koja je na snazi do kraja juna.

Mnogim pravosudnim institucijama u našoj zemlji nedostaje sudija, tužilaca i stručnih saradnika, a istovremeno i kada budžeti za te institucije budu usvojeni, uglavnom nema dovoljno sredstava za nova zapošljavanja na neodređeno vrijeme, zbog čega se pribjegava zapošljavanjima na određeni rok. 

(Autor: Avaz)