Zahvaljujući humanitarnoj podršci drugih zemalja Bosna i Hercegovina preživljava migrantsku krizu.

Vijeće ministara BiH je i na posljednjoj sjednici konstatiralo samo brojke o ulasku migranata u našu zemlju, a govora kako će unesrećeni ljudi preživjeti zimu nije bilo.

Za toplo jelo, deke, zimsku odjeću, šatore, pobrinuli su se humanitarci.