Zajednička bosanska država može se graditi samo na cjelokupnoj teritoriji BiH

Iluzorna je svaka izjava da određeni politički subjekt, stranka ili država priznaje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i želi sa Bosnom i Hercegovinom dobre prijateljske odnose

Piše: Akademik Muhamed FILIPOVIĆ

Postoji fundamentalni nesporazum koji se tiče razumijevanja prirode činjenice da Bosna i Hercegovina predstavlja jednu državu s jedne strane, a da se u praktičnom državnom životu ona javlja u najmanje tri državne forme od kojih svaka pretendira na to da se kao država u potpunosti osamostali.

To čini iluzornom svaku izjavu koja tvrdi da određeni politički subjekt, stranka ili država priznaje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i želi s Bosnom i Hercegovinom dobre prijateljske odnose.

Očite secesionističke tendencije i izjave

Ako neko priznaje Bosnu i Hercegovinu kao državu, onda ne može podržavati očite secesionističke tendencije i izjave i konkretne političke i upravne odluke koje donose vlasti u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine.

Tako se, naprimjer, na teritoriji na kojoj vlada hrvatski politički establišment i dalje provodi de facto koncept „Herceg-Bosne“ i čeka samo pogodni moment da se bilo promjenom izbornog zakona, bilo na neki drugi način iznudi njeno priznanje i time krene putem disolucije Bosne i Hercegovine.

Isto to važi i za Republiku Srpsku, koja, za razliku od „Herceg-Bosne“, ne skriva svoje ambicije da se osamostali i izdvoji iz Bosne i Hercegovine i pripoji Srbiji. Što se tiče onog dijela Bosne i Hercegovine u kojem vlada bošnjački politički establišment, on nema kome ni da se pripaja ni od koga da se razdvaja, osim što postoji mogućnost da se razdvoji od sebe samog. To jeste na temelju fundamentalnog nerazumijevanja razlike između nacionalnog identiteta Bošnjaka i prirode teritorije na kojoj oni žive i teritorije koja je dio nacionalne vladavine određene političke stranke i političkog establišmenta koji je dio vladavine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Mjerilo za konfiguraciju i strukturu

Dakle, nacionalna teritorija Bošnjaka je cijela Bosna i Hercegovina, teritorija s koje su oni nasilno premještani, zbog čega je došlo do postojeće konfiguracije raspodjele stanovništva na teritoriji Bosne i Hercegovine, ali ta situacija nije niti mjerilo niti objašnjava i određuje osnovu na kojoj se može graditi jedna slobodna demokratska zajednička bosanska država.

Zajednička bosanska država može se graditi samo na cjelokupnoj teritoriji BiH bez obzira na to kako je njeno stanovništvo raspodijeljeno, jer je fundamentalna istina da stanovništvo mijenja mjesto svoga prebivanja i položaj u kojem se nalazi, a Bosna i Hercegovina predstavlja trajnu, stabilnu činjenicu i osnovu na kojoj se može graditi život i djelovanje jedne demokratske države.

Prema tome, mi ne možemo prolazna promjenjiva i silom iznuđena stanja uzimati kao definitivno mjerilo za konfiguraciju i strukturu, ni naše naseljenosti, ni oblika vladavine na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Ne može pravo koje je uspostavljeno na državnom obliku nižeg ranga biti bitnije i odlučnije nego ono pravo koje se uspostavlja za teritoriju države u cjelini

Interesi i diktat očuvanja cjeline

Bosna i Hercegovina i jeste i mora ostati cjelovita državna teritorija na kojoj su moguće različite subdržavne teritorije, ali podređene interesima i diktatu očuvanja cjeline s uvjetima jednakih prava svih građana države na cijeloj njenoj teritoriji.

Ne može pravo koje je uspostavljeno na državnom obliku nižeg ranga biti bitnije i odlučnije nego ono pravo koje se uspostavlja za teritoriju države u cjelini. To je osnovni princip koji mora važiti u rješavanju svih problema koji se javljaju u našem političkom i pravnom reguliranju odnosa u Bosni i Hercegovini.

Ako neko priznaje Bosnu i Hercegovinu kao državu, onda ne može podržavati očite secesionističke tendencije i izjave i konkretne političke i upravne odluke koje donose vlasti u različitim dijelovima Bosne i Hercegovine

(Autor: Avaz)