U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Članovi Vlade Kantona dali su saglasnost na tekst Ugovora o implementaciji poticajnih sredstava po Programu potpore izgradnji poduzetničkih zona u gradovima/općinama USK te ovlastili ministricu privrede Samru Mehić da potpiše ugovore. Za implementaciju poticajnih sredstava po Programu potpore izgradnji poduzetničkih zona u budžetu je planirano 390 000 KM.

Nermin Kljajić, ministar unutrašnjih poslova prezentovao je Informaciju o pokretanju procedure za popunu upražnjenih radnih mjesta za prijem 108 policijskih službenika u činu policajac. Vlada Kantona dala je saglasnost Upravi policije Ministarstva unutrašnjih poslova da pokrene proceduru za raspisivanje oglasa za prijem 108 policijskih službenika u činu policajac uz zaduženje da, prije objave teksta javnog poziva za prijem policijskih službenika u činu policajac, vode računa o teritorijalnoj, nacionalnoj i spolnoj zastupljenosti, i donesu odluku o popunjavanju 108 upražnjenih radnih mjesta, kojom će se tačno odrediti broj policijskih službenika koji se primaju na rad unutar svake Policijske uprave i Policijske stanice na području općina/gradova Unsko-sanskog kantona.

Na današnjoj sjednici Vlada USK je dala saglasnost i na tekst Sporazuma o dodjeli granta između Ministarstva za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Grada Cazina o sufinansiranju projekta ,,Eliminisanje negativnog uticaja oborinskih i podzemnih voda na stabilnost konstrukcije objekta nacionalnog spomenika Kuća Nurije Pozderca u Cazinu”. Naime, u sklopu priprema za realizaciju projekta sanacije nacionalnog spomenika Kuća Nurije Pozderca vršena su geomehanička ispitivanja temeljnog tla ovog objekta, te je urađen i glavni projekat rekonstrukcije sa obaveznom pratećom dokumentacijom a Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša sufinansiraće projekat sa 10 000 KM.

Usvojen je program utroška sredstava iz Budžeta Unsko-sanskog kantona za 2021. godinu namijenjen za Vijeće nacionalnih manjina. Vijeće nacionalnih manjina Unsko-sanskog kantona je na svojoj osmoj sjednici usvojilo Zaključak u kojem se, između ostalog, traži od predsjedavajućeg Skupštine i Vlade Unsko-sanskog kantona da se pokrene procedura za nabavku računarske opreme za potrebe Vijeća nacionalnih manjina. Iznos sredstava planiranih u budžetu za podršku radu Vijeća nacionalnih manjina je 10.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike usvojen je i program utroška dijela sredstava tekućeg granta -podrška radu centara za razvoj inkluzivnih praksi za podršku Centra za razvoj inkluzivnih praksi Osnovne škole Harmani II u BIhaću u iznosu od 4.500 KM.

(Vlada USK-a)