Kompleksnost ilijaškog sistema vodosnabdijevanja ogleda se u činjenici otvorenog vodozahvata na rijeci Misoči koja nastaje s teritorija tri općine i dva kantona. Sam proces proizvodnje vode je složen jer podrazumijeva sve faze obrade kao i velike troškove u distribuciji zbog teritorijalne razuđenosti općine.

Ovakav sistem, koji nema alternativu, zahtijeva konstantno ulaganje u vodovodnu infrastrukturu. U posljednje tri godine od velikih investicija izdvajamo izgradnju dva moderna filterska postrojenja u Ilijašu i Srednjem s automatskim praćenjem, kontrolom i upravljanjem na SCADA sistemu, u potpunosti zamijenjen sistem automatske dezinfekcije i doziranja koagulanta te potpunu rekonstrukciju i adaptaciju tri gradska rezervoara vode za piće. Trenutno su u realizaciji projekti rekonstrukcije taložnice, uređenja korita rijeke Misoče iznad vodozahvata i projekt energetske efikasnosti na objektu filter stanice.

Implementacijom metering sistema, kreiranjem DMA zona, mjeračima protoka sa data logerima, uvođenjem automatske regulacije pritiska, te kontinuiranom planskom rekonstrukcijom vodovodne mreže znatno je smanjen gubitak u mreži što je rezultiralo isporukom vode bez redukcije i dalo mogućnost za priključenje novih korisnika. Vrijednost realizovanih projekata u ovoj godini je 1.100.000 KM.

Da nijedan segment u vodosnabdijevanju građana Ilijaša nije zapostavljen, govori činjenica da je JKP “Vodostan” Ilijaš implementirao HACCP sistem kvaliteta, koji omogućava identifikaciju i procjenu svih mogućih rizika, u svim fazama procesa proizvodnje i distribucije kao i način sprečavanja eventualne upotrebe vode koja ne zadovoljava propisane standarde.

Osim toga Općina Ilijaš je uradila Elaborat i provela niz zakonom propisanih aktivnosti na usklađivanju zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera za izvorišta Mahmutovića Rijeka i rijeka Misoča. Ovim putem apelujemo da Vlada Federacije BiH, kao nadležna institucija, u što kraćem roku donese navedenu odluku o zaštiti izvorišta.

Utvrđivanje zona sanitarne zaštite i zaštitnih mjera ima za cilj zaštitu voda od svih vidova zagađenja i štetnih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na higijensku ispravnost vode za piće, kao i na izdašnost izvorišta.

Dugogodišnji problem vodosnabdijevanja na području mjesnih zajednica Gajevi, Dragoradi, Kamenica i dijelom Srednje riješiti će se izgradnjom novog vodovodnog sistema Vrutak. Prva faza počela je u 2018. godini, a okončanje i puštanje u funkciju očekuje se do kraja godine. Vrijednost radova prve faze iznosi 1.810.000 KM, od čega je do sada Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS izdvojilo 1.000.000 KM, a preostali dio se finansira iz budžeta Općine Ilijaš. Okončanjem prve faze stanovnici naselja MZ Gajevi dobit će dovoljne količine vode s kojom su oskudijevali naročito u ljetnim mjesecima.

U drugoj fazi ovog projekta planira se distribucija vode za područje Nišićke visoravni, gdje se pored individualnih stambenih objekata nalazi zaštićeno područje Bijambare i brojni vikend objekti. Dugoročno gledano ovaj sistem će se širiti i na mjesne zajednice Dragoradi i Kamenica. Konačno rješenje vodosnabdijevanja ovog područja doprinijet će snažnijem razvoju poljoprivrede i turizma. Kako je riječ o veoma složenom sistemu vodosnabdijevanja, nakon izgradnje, predat će se na upravljanje JKP ”Vodostan” Ilijaš, koji će građanima isporučivati vodu u okviru centralizovanog sistema, što do sada nije bio slučaj.Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba