Zastupnik u Skupštini Kantona Sarajevo Aljoša Čampara zatražio je od direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja KS Sakiba Katane da preusmjeri osam miliona KM za borbu protiv koronavirusa.

Skupština Kantona Sarajevo na današnjoj sjednici razmatra Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu i Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2020. godinu.

Kako je navedeno u materijalima, troškovi lijekova planirani su u iznosu od 90.952.000 KM, što je za devet posto više u odnosu na plan za 2019. godinu, odnosno veći su za 7.198.000 KM. Planirano povećanje troškova lijekova je posljedica rasta potrošnje novih lijekova stavljenih na posljednju izmjenu kantonalne liste lijekova, rasta potrošnje lijekova s povećanim učešćem, povećanja naknade za usluge izdavanja lijekova na recept, rizika uvođenja novih lijekova, te ostalih utjecaja na potrošnju lijekova.

Zastupnici su pitali da li ima mogućnosti da se preusmjeri osam miliona KM za nove lijekove u pravcu nabavke testova, respiratora i drugih stvari potrebnih za borbu protiv koronavirusa. 

Zastupnik Damir Marjanović istaknuo je da, ako se ne mogu nabaviti respiratori, mogu se nabaviti reagensi.

Mahir Dević smatra da je jedno od rješenja i da se osam miliona KM prebaci na tekuću rezervu ZZO KS ukoliko je to moguće, a da se taj novac poslije namjenski troši za nabavku testova i drugih stvari potrebnih za borbu protiv koronavirusa. 

Zastupnik Igor Stojanović rekao je kako Devićev prijedlog ne dolazi u obzir, jer je prioritet nabavka respiratora i da se ne smije ostaviti prostor da se ne zna u šta će biti potrošeno osam miliona KM.

Direktor ZZO-a KS Sakib Katana naglasio je da je Zavod poduzeo sve da se trošak liste lijekova stavi pod kontrolu i da se najviše radom na uspostavi informacionog sistema lista lijekova stavila pod kontrolu. 

Rekao je da je Upravni odbor ZZO KS donio odluku da se naknada za izdavane lijekova sa 1,65 KM poveća na 1,90 KM sa PDV-om, i to od 1. januara 2020. godine.

– Finansijski plan je pravljen u idealnim uvjetima, međutim posljednji mjesec okolnosti su se promijenile i najvjerovatnije ćemo suspendirati neke od troškova. Neke stvari se mogu smanjiti i prebaciti na tekuću rezervu, ali da se lijekovi i dalje izdaju, bez obzira na koronavirus – rekao je Katana.

Sve o koronavirusu pročitajte ovdje:


https://avaz.ba/tag/82572/koronavirus


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Zastupnici traže da se osam miliona maraka preusmjeri za borbu protiv pandemije / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.