Zatraženo izmještanje migranata iz Velike Kladuše u Hadžiće kod Sarajeva

RVK

Na danas (05. novembar) održanom sastanku Operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzora nad migrantskom krizom na području Unsko-sanskog kantonarazmatrana je aktuelna situacija proteklih osam dana te analizirano trenutno stanje u svim segmentima, posebno sa aspekta sigurnosne i zdravstvene situacije.

Operativna grupa, kako je rečeno iz Vlade USK, na temelju razmatranih podataka je konstatovala da je situacija dovedena do zadovoljavajućeg stanja, ali da i dalje postoji potreba za pojačanim nadzorom migrantskog vala i kontrolisanja priliva broja ilegalnih migranata, prije svega iz sigurnosnih i zdravstveno-epidemioloških razloga. Stoga je Operativna grupa donijela zaključak da se od policijskih agencija svih nivoa vlasti zahtijeva da, u okviru svojih nadležnosti, i dalje vrše pojačanu i stalnu kontrolu svih prevoznih sredstava koja idu u pravcu Unsko-sanskog kantona radi kontrolisanja priliva migranata.
Kako prenosi Klix.ba, od Međunarodne organizacije za migracije (IOM) zatraženo je da hitno organizuje rad zaštitarskih službi unutar prihvatnih centara kojima upravlja, kao i uspostavljanje kućnog reda za migrante smještene u prihvatnim centrima na području Unsko-sanskog kantona. “Zahtijeva se, da u skladu sa dogovorom tokom aktivnosti deblokade graničnog prelaza Maljevac, IOM u roku od 15 dana, migrante smještene u hali Miral u velikoj Kladuši zbrine u prihvatni centar Ušivak u Hadžićima”, istaknuto je iz Operativne grupe.

Također su napomenuli da se zabranjuje uspostavljanje novih prihvatnih centara na području Unsko-sanskog kantona od strane međunarodnih organizacija, bez prethodno dobijene saglasnosti lokalne vlasti i obavještavanja Operativne grupe. Od UNHCR-a su zatražili poštivanje obaveza po potpisanim sporazumima sa zdravstvenim ustanovama.

Premijera USK, policijskog komesara MUP-a USK i gradonačelnika Bihaća Operativna grupa je zadužila da ubuduće preuzimaju obavezu zakazivanja sastanaka sa nadležnim predstavnicima Vijeća ministara BiH radi preciziranja daljih koordiniranih aktivnosti na rješavanju problema migrantske krize.0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...