Zbog fizičkog sukoba gradskog vijećnika i savjetnika gradonačelnika prekinuta sjednica Gradskog vijeća u Bihaću?

usn.ba
Danas je u Bihaću započeta 21. sjednica Gradskog vijeća.

Danas je u Bihaću započeta 21. sjednica Gradskog vijeća, na kojoj se izđeu ostalog raspravljalo o :

1. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Poslovne zone „Kamenica“

2. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za potpunu eksproprijaciju nekretnina u svrhu izgradnje transformatorske stanice TS 10(20)/0,4 kV „Aleja“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
b) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu izgradnje legalizacije podzemnog kablovskog dalekovoda 10(20)kV TS 10(20)/0,4 kV „Žitoprerada“- TS 10(20)/0,4 kV „Pivovara“ Grad Bihać u korist JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać
c) Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem služnosti u svrhu legalizacije izgrađenog elektroenergetskog objekta niskonaponska mreža „Muslići 2“, Grad Bihać u korist JP „Elektroprivreda BiH“ d.d. Sarajevo, Podružnica „Elektrodistribucija“ Bihać

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na prenos Ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju dolomita na ležištu „LIPA“ sa privrednog društva „Kamenolom Lipa“ d.o.o. Bihać na privredno društvo „RAD BH“ d.o.o. Bihać

4.a) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/57 k.o. Bihać-Grad
b) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/58 k.o. Bihać-Grad
c) Prijedlog Odluke o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta putem javnog nadmetanja – licitacije radi izgradnje objekta individualnog stanovanja u naselju Ribić u Bihaću na k.č.br.6256/59 k.o. Bihać-Grad

5. Prijedlog Odluke o utvrđivanju prosječne konačne građevinske cijene 1 m2 korisne stambene površine na području grada Bihaća u 2017.godini

6. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Javne ustanove „Stanouprava“ Bihać za 2018.godinu

7. Izvještaj o implementaciji Strategije razvoja općine Bihać 2014 – 2023. za 2017.godinu

8.a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Centru za održivi razvoj „COR“ Bihać
b) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti za dodjelu u zakup poslovne prostorije Gradskom odboru Građanskog saveza Bihać

Očigledno izborna godina utiče i na najniže nivoe vlasti, pa su izražene tenzije i netrepeljivosti, koje su danas u Gradskom vijeću dostigle vrhunac kada su se prema riječima očevidaca prvo verbalno, a potom i fizički sukobili vijećnik Irman Alijagić (SDA) i savjetnik gradonačelnika, ujedno i predsjednik GO GS Bihać Edin Moranjkić.

Policija je u ovom slučaju izišla na mjesto događaja, a nakon kojeg nije bilo kvoruma za nastavak 21. sjednice Gradskog vijeća.0

Zadnje diskusije / FORUM

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...