Zbog pravilnika iz 1998. invalidima u FBiH uskraćena prava

Avaz
Je li logično da 80-postotni invalid koji pet godina bez incidenta upravlja automobilom na cestama u Federaciji BiH, kao nagradu dobije ukidanje zakonom predviđenog popusta od 15 posto na cijenu osiguranja od autoodgovornosti?

Je li logično da 80-postotni invalid koji pet godina bez incidenta upravlja automobilom na cestama u Federaciji BiH, kao nagradu dobije ukidanje zakonom predviđenog popusta od 15 posto na cijenu osiguranja od autoodgovornosti?

Nije logično, ali jeste istinito. Prema odredbama Premijskog sistema X-AO, popust na osiguranje ne smije biti veći od 50 posto. Tih 50 posto dobiju svi građani koji u roku od pet godina ne naprave nijedan udes. U skladu s tim, invalidi, kad dostignu popust od 50 posto, izgube pravo na popust na invalidnost od 15 posto.

Neujednačena praksa
Da praksa nije ujednačena u BiH, govori činjenica da je u Republici Srpskoj ovo pitanje regulirano na drugačiji način. Invalidi u RS imaju pravo na popust od 10 posto koji im se odobrava neovisno o ostvarenom popustu za godine bez udesa na cestama.

U Agenciji za nadzor osiguranja FBiH kazali su nam da se radi o odredbama Premijskog sistema X-AO, koji je još 1998. godine donio Biro osiguranja BiH.

– Propisano je da osobe s tjelesnim oštećenjem od 80 posto i više imaju pravo na popust od 15 posto od ukupne premije osiguranja. No, ukupni popusti ili umanjenja premije mogu iznositi najviše 50 posto osnovne premije, odnosno minimalna premija za naplatu mora iznositi najmanje 50 posto – navodi se u odgovoru koji potpisuje direktor Agencije Dinko Musulin.

Dodaje se da su društva za osiguranje dužna da u potpunosti primjenjuju Premijski sistem X-AO.

Korištenje popusta
Hamid Milak, direktor “Central osiguranja”, kaže za “Avaz” da se ovim narušava i jedinstveni ekonomski prostor BiH, ali i prava jednog dijela već ugrožene populacije, osoba s tjelesnim oštećenjima.

– Prema pristupu Agencije, moguće je da u Federaciji BiH dvije osobe – invalidi iste kategorije, imaju različito korištenje pripadajućeg popusta. Invalid koji nije imao štetu, a ima pravo na bonus od 50 posto, ne može koristiti popust od 15 ili 20 posto, dok invalid koji je imao štetu i iz tog osnova ima manji bonus, ima pravo koristiti popust od 15 posto na ime invalidnosti. U Republici Srpskoj pravo umanjenja premije na osnovu invalidnosti omogućeno je svima iz navedene kategorije osiguranika. Ovim se u FBiH krše temeljna ljudska prava, ali i jednakopravnosti svih u BiH – naglasio je Milak.

Dodao je da, koliko god je postojanje, odnosno nepostojanje šteta promjenjiv uvjet, jednom utvrđena invalidnost nepromjenjiva je kategorija pa bi, stoga, i pravo na popust po ovom osnovu trebalo ostati nepromjenjivo.

Agencija treba riješiti problem
– Smatramo da bi Agencija za nadzor osiguranja FBiH trebala dati doprinos rješavanju ovog problema, jer jedina ima zakonske ingerencije s obzirom na to da je u više slučajeva davala tumačenje Premijskog sistema X-AO, naprimjer kod izračuna polica s trajanjem kraćim od godine, dajući time društvima smjernice za postupanje – istaknuo je Milak.0

Anketa

Da li se osjećate sigurno u vlastitom gradu ?

Loading ... Loading ...