Trombofilija nije bolest sama po sebi. To je različita skupina nasljednih i stečenih koagulacijskih poremećaja povezanih sa sklonošću trombozi, a trudnoća je stanje u kojem je povećana sklonost zgrušavanju krvi. Otprilike 1/10 trudnoća završi ranom smrću fetusa (prije 20. sedmice trudnoće) i 1/200 trudnoća završi kasnom fetalnom smrću. Fetalna smrtnost je dobro temeljena činjenica kod žena s trombofilijom.

Urođeni defekt

Čini se da je rizik za duboku vensku trombozu (VTE) najveći kod žena koje su imale već ranije VTE i imaju neki od urođenih defekata u sistemu koagulacije. Vjerovatnost je manja kod žena koje imaju neki od urođenih defekata, a nisu ranije imale VTE, dok je najmanja kod žena koje nisu ranije imale VTE i nemaju nijedan od defekata u sistemu zgrušavanja. 

Prema današnjim saznanjima, za žene sa specifičnom nasljednom trombofilijom preporuke o liječenju uključuju sljedeće (nivo C preporuka):

1. Za niskorizične trombofilije, a bez prethodne VTE, antepartalno se preporučuje nadzor bez davanja antikoagulacijskih sredstava ili profilakse NMH. Nakon porođaja potreban je nadzor bez antikoagulacijskih sredstava ili antikoagulacijska terapija ako postoje dodatni faktori rizika.

Srednja doza

2. Za niskorizičnu trombofiliju i jednu prethodnu epizodu VTE kod žena koje nemaju dugotrajnu antikoagulacijsku terapiju postupanje prije porođaja znači davanje profilaktičkih doza ili srednje doze NMH ili nadzor bez antikoagulansa. Nakon porođaja je potrebna antikoagulacijska terapija ili srednje doze NMH. 

3. Za visokorizičnu trombofiliju bez prethodne VTE daje se profilaktička doza NMH u trudnoći i postpartalna antikoagulacijska terapija. Visokorizične trombofilije s jednom prethodnom epizodom VTE kod žena koje nisu na stalnoj antikoagulacijskoj terapiji u trudnoći dobivaju profilaktičke intermedijarne doze ili prilagođene doze NMH. Postpartalno te žene primaju antikoagulacijsku terapiju ili intermedijarne ili prilagođene doze NMH šest tjedana, a doza je kao i antepartalno.

Nastaviti terapiju

Žene koje su imale dvije ili više epizoda VTE i ne primaju dugotrajnu antikoagulacijsku terapiju trebaju primati profilaktičku ili terapijsku dozu NMH antepartalno i antikoagulacijsku terapiju postpartalno. Ako već primaju dugotrajnu antikoagulacijsku terapiju, tada trebaju primati antepartalno terapijske doze NMH i zadržati svoju antikoagulacijsku terapiju nakon porođaja.Izvor vijesti: Avaz.ba / azra.ba