Vijeća ministara BiH, izdala je saopćenje koje se odnosi na javne nabavke neophodne za sprečavanje širenja i ublažavanje posljedica koronavirusa zbog razloga i u uvjetima krajnje hitnosti.

– Izdato saopćenje sa pratećim tumačenjem Zakona – koje se referiralo na član 21. stav (1) tačku d) Zakona prema kojem se pregovarački postupak bez objave obavještenja o nabavci može koristiti zbog više sile, te član 10. stav (1) tačku b) Zakona, prema kojoj javna nabavka može biti izuzeta od primjene Zakona zbog posebnih mjera sigurnosti u slučajevima izuzetne nužde (spašavanje ljudskih života, zdravlja, i sl.) – prvenstveno se odnosilo na nabavke koje se mogu dokazivo dovesti u direktnu vezu sa mjerama neophodnim za sprečavanje širenja i ublažavanje posljedica koronavirusa.

No, u proteklih nekoliko dana primijećene su određene zloupotrebe izdanog saopćenja sa pratećim tumačenjem Zakona, odnosno primijećeno je da neki ugovorni organi, zloupotrebljavajući novonastalu situaciju, koriste pregovaračke postupke bez objave obavještenja o nabavci zbog razloga krajnje hitnosti i izuzeća od primjene Zakona zbog posebnih mjera sigurnosti za nabavke koje se nikako ne mogu dovesti u direktnu vezu sa mjerama neophodnim za sprečavanje širenja i ublažavanje posljedica koronavirusa – saopćeno je iz Agencije.

Iz Agencije upozoravaju sve ugovorne organe u BiH i njihove rukovodioce da ne čine spomenute zloupotrebe, jer će, u suprotnom, protiv ugovornih organa i odgovornih osoba biti odmah podnesene prekršajne i kaznene prijave.

– Također, ovim putem pozivamo sve one koji saznaju ili imaju informaciju o potencijalnim opisanim zloupotrebama da to prijave Agenciji za javne nabavke BiH na e-mail: [email protected], a takve prijave mogu biti podnesene i anonimno bez otkrivanja identiteta prijavitelja – saopćeno je.


Više saznajte na izvornom linku: Avaz.ba – Zloupotrebe povlastica prilikom javnih nabavki zbog koronavirusa / (avaz.ba).
– Ovo je čitanje RSS vijesti.