Turski Ambasador u BiH Haldun Koč naglasio je da Republika Turska ima četverogodišnje iskustvo u zbrinjavanju migranata. Oni su u svojoj zemlji ponudili utočište za više od četiri miliona njih zbog čega su voljni pružiti BiH podršku u tom smislu.

Premijer Ružnić je istakao, kako je do sada urađeno nekoliko koraka koji vode ka rješavanju ovog pitanja. Napomenuo je da se krizom koja nas je zadesila može upravljati i na temelju iskustava onih koji su se migrantima susreli prije nas a jedna od zemalja je svakakao Turska. Kako se BiH snašla po pitanju migrantske krize najočitije se vidi u USK.

“Naše namjere su prije svega, da migrante uvedemo u zakonske okvire države, ujedno poštujući sve konvencije i aspekte humanosti prema tim ljudima, a s druge strane stvarajući sigurnosni ambijent prema građanima USK”, naglasio je Ružnić. Dodao je kako su opremljeni kapaciteti u USK, naročito u Bihaću za prihvat izbjeglica dosta skromni.

Turska prednjači u realiziranoj humanitarnoj pomoći te je prema izvještaju za prošlu godinu u odnosu na svoj bruto-nacionalni dohodak zemlja koja najviše izdvaja za humanitarnu pomoć u svijetu. U okviru naših projekata pružićemo podršku i Bosni i Hercegovini, istako je na kraju sastanka turski ambasador u BiH Haldun Koč.