Na danas održanoj sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona, na prijedlog Ministarstva finansija, članovi Vlade usvojili su Izvještaj o izvršenju Budžeta Unsko-sanskog kantona za period 01. 01.- 31.12. 2022. godine te prihvatili Konsolidovani godišnji obračun Budžeta Unsko – sanskog kantona za period 01.01.-31.12.2022.godine.

Kako se navodi u analizama Ministarstva finansija pregledom prihoda, primitaka, rashoda i izdataka po ekonomskim kategorijama iskazano je da ukupno ostvareni prihodi u ovom periodu iznose 272.353.936 KM što je u odnosu na izvještajni period u 2021. godini više za 53.304.482,65 KM ili 24,25 %.

Ukupan finansijski rezultat – suficit izvještajnog period iznosio je 10.790.349 KM što je, kako ističe premijer USK Mustafa Ružnić, finansijski rezultat koji ukazuje na stabilno upravljanje finansijama u proteklom periodu i odgovorno raspolaganje budžetskim sredstvima u najboljem interesu građana i razvoja Kantona jer je budžet za 2022. uključio višemilionska ulaganja u razvoj privrede i poljoprivede, povećanje ulaganja u oblasti obrazovanja i zdravstva i socijalne politike, grantove za lokalne zajednice te povećanja plata za sve korisnike budžeta. Vlada Kantona je, navodi se u izvještajima Ministarstva finansija, u 2022. godini izmirila i obaveze po kreditima koji su dospjeli na naplatu u izvještajnom periodu u iznosu od 4.606.736 KM i izvršila plaćanje vansudskih nagodbi, potpisanih sa budžetskim korisnicima, u iznosu od 9.3 miliona KM.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike Vlada kantona, na sjednici održanoj danas, donijela je odluke o usvajanju programa utroška sredstava grantova za zdravstvo za provođenje programa finansijske konsolidacije i restruktuiranja Kantonalne bolnice u Bihaću i Opće bolnice u Sanskom Mostu. Za provođenje mjera programa u 2023. godini Kantonalnoj bolnici biće doznačeno tri miliona KM a Općoj bolnici 400 000 KM. Uz to u svrhu realizacije programa za specijalizacije i subspecijalizacije Kantonalnoj bolnici biće doznačen grant u iznosu milion KM a Općoj bolnici, za istu svrhu, 100 000 KM.

Članovi Vlade USK na 13. sjednici su prihvatili i godišnji izvještaj o realizaciji kantonalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2022. godini Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
Vlada Kantona primila je na znanje Izvještaj o radu Kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona za 2022. godinu, te isti uputila Skupštini Unsko-sanskog kantona na razmatranje.