Svakog četrnaestog dana novembra (14.11), obilježava se Svjetski dan dijabetesa. Ovu kampanju su 1991. godine pokrenuli Međunarodna dijabetička Federacija (International Diabetes Federation, IDF) i Svjetska zdravstvena organizacija kao odgovor na sve izraženiji, rastući problem šećerne bolesti (djabetesa) i opterećenja koje ona predstavlja na pojedince, njihove bližnje i društvo u cjelini.

Tema Svjetskog dana dijabetesa za 2018. godinu je Porodica i dijabetes čime se želi podići svijest o uticaju koji dijabetes ima na cijelu porodicu te promovisati ulogu porodice u samozbrinjavanju, njezu, prevenciji i edukaciji o dijabetesu.

Prema dostupnim epidemiološkim podacima u svijetu je od dijabetesa boluje više od 452 miliona ljudi od kojih je trećina starija od 65 godina. Procjenjuje se da je broj oboljele djece i mlađih od 20 godina sa tipom 1 dijabetesa premašio broj od milion oboljelih. Za očekivati je da će 2045. godine broj oboljelih biti 629 miliona. Procjenjuje se da u Bosni i Hercegovni od dijabetesa boluje 399 hiljada pacijenata.

Do kraja ove godine od dijabetesa će umrijeti skoro 4 miliona ljudi širom svijeta. Svakih osam sekundi u svijetu neko umre zbog dijabetesa i komplikacija. Dijabetes je bolest označena kao tihi ubica, s obzirom na to da komplikacije do kojih dovodi pored smrtnosti često uzrokuje i invaliditet. Oboljeli od dijabetesa najčešće razvijaju kardiovaskularne komplikacije te se procjenjuje da u svijetu svakih pet minuta neko s dijabetesom doživi srčani udar, a svakih 30 sekundi nekom bude amputirana noga zbog dijabetičkih komplikacija.

Polovina oboljelih od dijabetesa tip 2 i ne zna da ima dijabetes, pa su blagovremeno prepoznavanje simptoma, kao i pravilna terapija koja podrazumijeva pravilnu ishranu i fizičku aktivnost ključni faktori kontrole bolesti i prevencije komplikacija. Ranom akcijom dijabetes tip 2 se može spriječiti i liječiti.

Obratite pažnju na rane simptome dijabetesa koji uključuju povećana žeđ i učestalost mokrenja, povećana glad, umor, zamagljen vid, neobjašnjiv gubitak tjelesne težine, svrbež, sporo zarastanje manjih rana te trnci u rukama i nogama. Ukoliko primijetite ove simptome obavezno se posvjetujte sa svojim ljekarom porodične medicine ili farmaceutom.

Dvije trećine oboljelih su stanovnici urbanih sredina, pa su česti riziko faktori historija bolesti u porodici, nezdrava ishrana, fizička nekativnost i prekomjerna tjelesna težina. Promjenama životnog stila i ranom intervencijom dijabetes tip 2 se može spriječiti i liječiti.