Korupcija, mito i kriminal na Univerzitetu u Bihaću je tema koja je svakako začeta još samim osnivanjem Univerziteta. Uredništvo portala USN.ba će takav oblik kriminala nazvati “kriminalom bijele kragne”. “Bijele kragne” na Univerzitetu u Bihaću ovom prilikom treba oprati inspektor za visoko obrazovanje, Admir Mujanović.

Naime, Admir Mujanović je uposlenik Kantonalne uprave za inspekcijske poslove USK, pri Inspektoratu za rad, socijalnu zaštitu i obrazovanje. Ono zbog čega inspektor može dati sebi oduška u eskiviranju izvršenja svog posla je zasigurno povlašten položaj kod šefa odsjeka za rad, socijalnu zaštitu i obrazovanje mr.sc. Družić Sene, sa kojom je u uskoj rodbinskoj vezi. Vjerovatno tim putem je i inspektor zasnovao svoj radni odnos, koji je sporazumno kao državni službenik iz drugog organa prešao na poziciju Inspektora za visoko obrazovanje, zakonito je potpisao sporazum sa svojim sadašnjim rukovodiocem i počeo sa radom 01. jula 2014. godine.

Rak rana društva u Unsko-sanskom kantonu svakako je Univerzitet u Bihaću ovakav kakav je danas. Danas je ukupan broj studenata na Univerzitetu manji od 3.000, a u 2010. godini, broj studenata je premašio i magičnih 6.000. Iz tih razloga je pošaj rukovodstva da sa marketing kampanjom poveća broj studenata, ali očigledno bez uspjeha, možda zato što ni ta kampanja nije urađena u skladu sa propisima zakonskim.

Portal USN.ba je mnogobrojnim člancima ukazao na kršenje zakonskih propisa a za provođenje istih je izričito nadležan kantonalni inspektor za visoko obrazovanje. Zašto se dešavaju slučajevi da se u radni odnos primaju osobe koje nikako ne ispunjavaju uslove, da pojedinci naplaćuju punu normu a nastavu drže dvojici studenata pitanja su na koja ćemo potražiti odgovore ipak sami, te iste javno dostaviti inspektoru za visoko obrazovanje. Vjerovatno inspektor radi po prijavi, dok dokazi u medijima ne pale njegovu moralnu lampicu da izvrši inspekcijski nadzor?

Isto tako, portal USN.ba je doznao i koji je član Senata u datom momentu glasao realno i po propisima. Protiv potpunog kršenja zakona bio je predstavnik studenata Jasmin Balić, koji nije podržao nepotizam, korupciju i kriminal, Baliću je čista bijela kragna, ostalim članovima Senata kragnu treba da očisti inspektor Admir Mujanović.

/usn.ba