U Bihaću je danas zasjedala Vlada Unsko-sanskog kantona. Članovi Vlade Kantona podržali su prijedlog Dragana Polimanca, ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o mjerama za prevazilaženje postojećeg stanja u oblasti slatkovodnog ribarstva. Prijedlog podrazumijeva umanjivanje iznosa za ribolovne naknade i to za 50 posto te reprogramiranje dospjelih obaveza po tom osnovu korisnicima ribolovnih prava na području USK.

Ovaj prijedlog rezultat je nedavnog sastanka ministra Polimanca i premijera Kantona Izudina Saračevića sa predstavnicima udruženja sportskih ribolovnih udruženja koja djeluju na području Kantona. Ribolovci su tada ukazali na problematiku koja ih opterećuje već nekoliko godina i ozbiljno ugrožava njihovu djelatnost, a odnosi se na ugovore o ustupanju ribolovnog prava za koja su u USK predviđena mnogo veća novčana izdvajanja nego u ostalim kantonima Federacije BiH.

Oni su se tokom zadnjih godina više puta bezuspješno obraćali nadležnima sa prijedlogom da se naknade za ustupanje ribolovnog prava smanje jer zbog prevelikih obaveza po ovom osnovu ribolovna udruženja ostaju bez sredstava za ribočuvarsku službu i za poribljavanje. Vlada USK, razmotrivši stanje u ovoj oblasti, podržala je prijedlog za smanjivanje naknade ribolovnim društvima, kako bi mogli vršiti osnovne funkcije.

Vlada USK danas je dala saglasnost na Nacrt lokalnog akcionog plana u oblasti invaliditeta na području Unsko-sanskog kantona, koji su prezentirali predstavnici udruženja osoba sa invaliditetom, koji su direktno sudjelovali u izradi dokumenata. Akcioni plan podrazumjeva aktivnosti vezane za realizaciju definisanih potreba i prioriteta osoba sa invaliditetom u kantonu, uključujući : podizanje svijesti, servis podrške i pristupačnost koje su od značaja za položaj osoba sa invaliditetom u društvu i unaprjeđivanje kvaliteta života i prava osoba sa invaliditetom. Plan će resorna ministarstva podržati, u okviru budžetom planiranih sredstava, te ga proslijediti općinskim/gradskim vlastima kako bi se sinergijski i multisektoralno djelovalo na realizaciji planiranog.

Danas je razmatran i izvještaj o radu Doma zdravlja u Velikoj Kladuši čiji je rad ocijenjen kvalitetnim, dok Izvještaj o radu RTV USK za prošlu godinu članovi Vlade nisu usvojili. Usvojen je Plan rada RTV USK za tekuću godinu.
Od kadrovskih pitanja na 28. sjednici Vlade USK imenovan je privremeni školski odbor u OŠ Todorovska Slapnica, a ministar obrazovanja Adis Muharemović, obavezan je da do naredne sjednice, pripremi prijedloge za imenovanje školskih odbora u svim školama gdje ta procedura nije završena.

/BISCANI.NET