Sekretar Ureda za borbu protiv korupcije USK, Adela Tabaković sa saradnicima sudjelovala je u radu koordinacijskog sastanka, održanom u u Brčkom.

Koordinacijski sastanak je organizirala Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini u saradnji sa Uredom za međunarodnu borbu protiv narkotika i provedbu zakona (INL) pri Ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.

– Na dvodnevnom sastanku posvećenom jačanju kapaciteta vladinih antikoruptivnih timova i ureda na nivou entiteta, kantona, Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te APIK-a kao ključne Agencije za koordinaciju antikoruptivnih aktivnosti, fokus je bio na koordinaciji prevencije i borbe pritiv korupcije, koristeći najsavremenije alate, koji antikoruptivnim tijelima u Bosni i Hercegovini daju sveobuhvatne mogućnosti za suzbijanje i preveniranje korupcije. Govorilo se i o ulozi revizije javnog sektora u prevenciji korupcije, što je dodatno dalo nova saznanja i alate u otkrivanju rizika od korupcije i suzbijanju istih. U narednom periodu Ured za borbu protiv korupcije će pristupiti izradi najsavremenih informacionih alata koji će dati posebnu dimenziju u prevenciji i suzbijanju korupcije, istakla je Tabaković.

Ured za borbu protiv korupcije USK trenutno radi na uspostavi registara kao ključnih alata za suzbijanje korupcije, a aktivno se radi i na mehanizmu uspostavljanja procesa prijava korupcije na koju imaju pravo svi građani kao i zaposleni unutar kantonalnih i općinskih organa, uključujući i javni sektor.