Rukovodstvo Aero kluba Bihać reagovalo je na izjave rukovodstva Aero kluba Željava koje su objavljene ranije na portalu Klix.ba, a kako kažu oni su prvi aero klub koji su uspostavili na sportskom aerodromu Golubić granični prijelaz.

Pismo Aero kluba Bihać prenosimo u potpunosti:

“U članku je Predsjednik AK Željava Dževad Mešić izjavio da avioni iz Evrope često stižu u Bihać, te da trenutno slijeću na sportski aerodrom u „Golubiću“, kao i da je to uglavnom generalna i ultralaka avijacija koja slijeće na sportski aerodrom Golubić dok se ne riješi status Željave!?

Gore navedena izjava predsjednika AK Željava netačna, neistinita i zlonamjerna obzirom da je opće poznata činjenica zrakoplovi iz zemalja Evropske unije i regiona slijeću i koriste uslugu graničnog prijelaza na sportskom aerodromu „Golubić“ desetak i više godina unazad, a ne trenutno dok se ne riješi status Željave kako to u svojoj izjavi kaže Mešić.

U cilju objektivnog i istinitog informisanja javnosti moramo kazati da Aero klub „Bihać“ kao Operator sportskog aerodroma „Golubić“ godinama unazad uspostavlja privremeni graničini prijelaz na sportskom aerodromu „Golubić“, te da je Aero klub „Bihać“ prvi aero klub u Bosni i Hercegovini koji je na matičnom aerodromu u Bihaću uspostavio privremeni granični prijelaz, i na tu činjenicu smo izuzetno ponosni.

Osim toga, vjerujem da ste kao medij upoznati sa činjenicom da se na prostoru sadašnjeg sportskog aerodroma „Golubić“ gradi Međunarodni aerodrom „Bihać“, tako da smo duboko uvjereni da će na naš aerodrom i ubuduće slijetati avioni iz zemalja Evropske unije i regina, a vjerujemo i sa udaljenih destinacija, a ne kako to u svojoj izjavi kaže Mešić, dok se ne riješi status Željave.
Istini za volju, činjenica je da na sportski aerodrom „Golubić“ tokom ljetnih mjeseci sleti dvadeset do trideset zrakoplova koji koriste uslugu graničnog prijelaza, ali za komunikaciju sa Graničnom policijom BiH, proceduru najave i prihvata samih zrakoplova na aerodrom, kao i dolazak turista u grad Bihać zračnim putem, odgovorna je isključivo rukovodeća struktura Aero kluba „Bihać“.
AK „Željava“ participira u dijelu kada turisti (piloti i putnici) trebaju transfer sa sportskog aerodroma „Golubić“ do hotela u gradu Bihaću, i taj segment njihove aeroklupske i/ili turističke djelatnosti im ne sporimo, ali nećemo više dozvoliti da za radi vlastite promociju u javni prostor plasiraju poluinformacije i dezinformacije koje štete interesima i ugledu Aero kluba „Bihać”, stoji u pismu Aero kluba Bihać.

(Klix.ba)